Fotografska sekcija

Fotografska sekcija je najmlađa sekcija Udruženja po nastanku. Cilj sekcije da se mladi upoznaju sa mogućnostima svog izražavanja kroz umetnost fotografije, upoznaju sa razvojem klasične fotografije kroz istoriju, kao i mogućnostima savremene digitalne fotografije. Jedna od aktivnosti članova je organizovanje izložbi fotografija.

Članovi ove sekcije imaju dosta udela u izdavanju raznih štampanih materijala Udruženja (flajera, informatora, brošura, kataloga …) gde se koriste njihovi fotografski radovi, kao i formiranju foto arhiva Udruženja.