Фотографска секција

Фотографска секција је најмлађа секција Удружења по настанку. Циљ секције да се млади упознају са могућностима свог изражавања кроз уметност фотографије, упознају са развојем класичне фотографије кроз историју, као и могућностима савремене дигиталне фотографије. Једна од активности чланова је организовање изложби фотографија.

Чланови ове секције имају доста удела у издавању разних штампаних материјала Удружења (флајера, информатора, брошура, каталога …) где се користе њихови фотографски радови, као и формирању фото архива Удружења.