Грнчарска домаћинства

Грнчарска домаћинства у Злакуси

У Злакуси, грнчарској престоници овог старог заната на Балкану, данас постоји 18 активних грнчарских домаћинстава са сталном производњом грнчарског посуђа и неколико домаћинстава који се овим грнчарским занатом баве сезонски и повремено. Већина ових домаћинстава су чланови Удружења лончара Злакуса (основано 2006. године) или Удружења Злакушка грнчарија (основано 2011. године). Чланови Удружења лончара Злакуса, који су и организатори манифестације Јесен у Злакуси – ЛОНЧАРИЈАДА, поседују и печат са заштитним знаком „З“ којим су заштитили своје производе и са којим означавају оригиналност и квалитет својих производа у смислу да су исти направљени на стари традицонални начин, као што се то радило и пре више векова у овом селу. 

Активна грнчарска домаћинства у Злакуси, према мапи села, су: 

 1.  Домаћинство Тешић Драгана
 2.  Домаћинство Тешић Жарка и Дарка
 3.  Домаћинство Никитовић Милића
 4.  Домаћинство Никитовић Милојка
 5.  Домаћинство Тешић Јовице
 6.  Домаћинство Лазић Милете
 7.  Домаћинство Шуњеварић Васа
 8.  Домаћинство Шуњеварић Светозара
 9.  Домаћинство Шуњеварић Веселина
 10.  Домаћинство Шуњеварић Велимира
 11.  Домаћинство Савић Милана
 12.  Домаћинство Шуњеварић Павла
 13.  Домаћинство Шуњеварић Петра
 14.  Домаћинство Никитовић Драгослава – Бибиле
 15.  Домаћинство Сарван Борка
 16.  Домаћинство Никитовић Зорана
 17.  Домаћинство Шуњеварић Драгице
 18.  Домаћинство Клопановић Дарка

 

. . .

ВИДЕО СЕКЦИЈА

Грнчар Бибила
Грнчарија Никитовић
Злакуса – грнчарија
Злакуса – грнчарија
Стари занати