Стари занати

Сектор за старе занате Етно удружења “Завичај“ првенствено негује стари грнчарски и ткачки занат, као и израду традиционалне ношње ужичког краја и осталих крајева Србије.

Грнчарска секција постоји од самог оснивања Удружења с обзиром да у Злакуси данас има 18 активних грнчарских домаћинстава. Неки чланови ове секције су уједно и чланови Удружења лончара Злакусе који имају за циљ заштиту и неговање овог старог грнчарског заната које у селу датира више од три века. Секција окупља млађе чланове који се уз помоћ искусних мајстора грнчара уче вештинама и знањем из области овог старог заната и имају за задатак да наствае његов континуитет у будућности. Циљ секције је да презентују овај занат на сцени са осталим секцијама Удружења, наступима, сајмовима што широј домаћој и страној јавности, нарочито кроз области туризма и фолклора и пружи подршку постојећим удружењима грнчара и лончара у Злакуси у  тој промоцији.