Ruralni turizam

Sektor za ruralni turizam okuplja seoska turistička domaćinstva koja su kategorisana za pružanje usluga u seoskom turizmu, proizvođače suvenira, poljoprivredna gazdinstva koja proizvode zdravu domaću hranu, grnčarska domaćinstva…

SEOSKA TURISTIČKA DOMAĆINSTVA

Većina seoskih turističkih domaćinstava koja su kao poljoprivredna gazdinstva kategorisana za davanja usluga u seoskom turizmu, okupljena su u okviru Sektora za ruralni turizam Etno udruženja Zavičaj. Članovi ovog Sektora su sledeća domaćinstva:

  1. Domaćinstvo Saše Drndarević (Etno park Terzića avlija)
  2. Domaćinstvo Goran Terzić
  3. Domaćinstvo Terzić Vasilija
  4. Domaćinstvo Zoran Stankić
  5. Domaćinstvo Milenko Glišić
  6. Domaćinstvo Radojka Jovanović
  7. Domaćinstvo Ratomirka Jovanović
  8. Domaćinstvo Miroslav Đokić (Vila Vinka)
  9. Domaćinstvo Ratko Drčelić