Уређење спомен парка „Вешала“

Уређење спомен парка “Вешала“, на уласку у туристичко село Злакусу, спровели су Етно парк „Терзића авлија“ и Етно удружење „Завичај“ кроз јавне радове подржане од стране Националне службе за запошљавање, 2012. године.

Кроз ове активности у парку је очишћен јавни простор од корова и ситног жбунастог растиња, очишћене тротоарске стазе и ивичњаци од вишка земље, урађени ископи за позиде за клупе, озидане камене позиде, направљене и постављене клупе, канте за смеће, уклоњене суве саднице четинара, посађено 130 ружа и велики број сезонског цвећа, озидана и опремљена шахта за потребе заливања цвећа, озидано постоље за споменик лонцу и исти постављен на израђено постоље, као и направљена и постављена наткривка за лонац од дрвене конструкције.