Укључивање младих и жена са села села у процесе руралног развоја и туристичку понуду села

Пројекат Укључивање младих и жена са села у процесе руралног развоја и туристичку понуду села одвија се у више фаза од којих је прва фаза реализована током 2010/2011. а друга фаза током 2012. године. Партнери у пројекту су Етно парк „Терзића авлија“ и Етно удружење „Завичај“.

У првој фази (2010/2011) подршка пројекту је обезбеђена од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Националне службе за запошљавање, Народног музеја Ужице и Амбасаде САД у Србији. Кроз прву фазу жене са села су укључене у процесе руралног развоја тако што су прошле обуку за израду народних ношњи ужичког краја на основу старих оригиналних делова ношњи (старих преко 100 година) из збирки Народног музеја у Ужицу, Етнографског музеја у Бограду и Етно парка „Терзића авлија“. Након извршене обуке ове жене, уз помоћ осталих чланица Сектора за старе занате Етно удружења „Завичај“, израдиле су велики број реплика ношњи овог краја на основу којих је издат и јединствен каталог Народне ношње ужичког краја, уз помоћ кога се исте могу и поручивати – у каталогу је такође, објављен и стручан текст о историји ношње ужичког краја. Поред ношњи овог краја, ове чланице Завичаја након пројекта почеле су израђивати и ношње других крајева Србије за потребе бројних КУД-а широм Србије и дијаспоре, чиме је остварена одрживост овог пројекта. Такође, исте чланице организованим туристичким групама презентују начин израде народне ношње а делови исте ношње су доступни бројним туристима који посећују село Злакусу и Терзића авлију.

У другој фази пројекта (2012) жене са села су укључене тако што су жене из грнчарских домаћинства израђивале грнчарске саксије и жардињере за потребе уређења спомен парка „Вешала“ и моста на реци Ђетињи, као и грнчарског посуђа за изложбени део и опремање грнчарско едукативно-показног центра у коме, такође, ове жене грнчари данас раде промоције и презентације старог грнчарског заната за организоване туристичке групе у Терзића авлији. Друга фаза пројекта подржана је од стране Амбасаде САД у Београду, Министарства финансија и привреде РС и Националне службе за запошљавање. Резултати ове друге фазе су управо и овај сајт, брошура ГРНЧАРИЈА У ЗЛАКУСИ ОД СТАРОГ ЗАНАТА ДО УМЕТНОСТИ, као и низ активности које су допринеле промоцији и уређењу села у духу старог грнчарског заната – ликовна колонија ОСЛИКАЈ ЛОНАЦ и округли сто на тему могућности грнчарског заната а у склопу манифестације Јесен у Злакуси-ЛОНЧАРИЈАДА, издавање персоналне поштанске марке и пригодне коверте на тему ТРИ ВЕКА ГРНЧАРИЈЕ У ЗЛАКУСИ, као и стална поставка на исту тему у грнчарко едукативно-показном центру у Терзића авлији. Један од производа ове фазе пројекта су и сувенири – осликана грнчарија (лончићи и тањири) у чијој изради такође учествују жене са села, почев од израде грнчарских лончића и тањира, па до саме завршнице тј. осликавања истих а на примерима одржане ликовне колоније у склопу овог пројекта. Млади, у обе фазе пројекта су укључивани кроз организовање међународних волонтерских еко-кампова чиме је рађено на подизању њихове еколошке свести и волонтерског духа а по принципима волонтеризма у САД уоченог приликом студијске посете аутора пројекта.