Uključivanje mladih i žena sa sela sela u procese ruralnog razvoja i turističku ponudu sela

Projekat Uključivanje mladih i žena sa sela u procese ruralnog razvoja i turističku ponudu sela odvija se u više faza od kojih je prva faza realizovana tokom 2010/2011. a druga faza tokom 2012. godine. Partneri u projektu su Etno park „Terzića avlija“ i Etno udruženje „Zavičaj“.

U prvoj fazi (2010/2011) podrška projektu je obezbeđena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Nacionalne službe za zapošljavanje, Narodnog muzeja Užice i Ambasade SAD u Srbiji. Kroz prvu fazu žene sa sela su uključene u procese ruralnog razvoja tako što su prošle obuku za izradu narodnih nošnji užičkog kraja na osnovu starih originalnih delova nošnji (starih preko 100 godina) iz zbirki Narodnog muzeja u Užicu, Etnografskog muzeja u Bogradu i Etno parka „Terzića avlija“. Nakon izvršene obuke ove žene, uz pomoć ostalih članica Sektora za stare zanate Etno udruženja „Zavičaj“, izradile su veliki broj replika nošnji ovog kraja na osnovu kojih je izdat i jedinstven katalog Narodne nošnje užičkog kraja, uz pomoć koga se iste mogu i poručivati – u katalogu je takođe, objavljen i stručan tekst o istoriji nošnje užičkog kraja. Pored nošnji ovog kraja, ove članice Zavičaja nakon projekta počele su izrađivati i nošnje drugih krajeva Srbije za potrebe brojnih KUD-a širom Srbije i dijaspore, čime je ostvarena održivost ovog projekta. Takođe, iste članice organizovanim turističkim grupama prezentuju način izrade narodne nošnje a delovi iste nošnje su dostupni brojnim turistima koji posećuju selo Zlakusu i Terzića avliju.

U drugoj fazi projekta (2012) žene sa sela su uključene tako što su žene iz grnčarskih domaćinstva izrađivale grnčarske saksije i žardinjere za potrebe uređenja spomen parka „Vešala“ i mosta na reci Đetinji, kao i grnčarskog posuđa za izložbeni deo i opremanje grnčarsko edukativno-pokaznog centra u kome, takođe, ove žene grnčari danas rade promocije i prezentacije starog grnčarskog zanata za organizovane turističke grupe u Terzića avliji. Druga faza projekta podržana je od strane Ambasade SAD u Beogradu, Ministarstva finansija i privrede RS i Nacionalne službe za zapošljavanje. Rezultati ove druge faze su upravo i ovaj sajt, brošura GRNČARIJA U ZLAKUSI OD STAROG ZANATA DO UMETNOSTI, kao i niz aktivnosti koje su doprinele promociji i uređenju sela u duhu starog grnčarskog zanata – likovna kolonija OSLIKAJ LONAC i okrugli sto na temu mogućnosti grnčarskog zanata a u sklopu manifestacije Jesen u Zlakusi-LONČARIJADA, izdavanje personalne poštanske marke i prigodne koverte na temu TRI VEKA GRNČARIJE U ZLAKUSI, kao i stalna postavka na istu temu u grnčarko edukativno-pokaznom centru u Terzića avliji. Jedan od proizvoda ove faze projekta su i suveniri – oslikana grnčarija (lončići i tanjiri) u čijoj izradi takođe učestvuju žene sa sela, počev od izrade grnčarskih lončića i tanjira, pa do same završnice tj. oslikavanja istih a na primerima održane likovne kolonije u sklopu ovog projekta. Mladi, u obe faze projekta su uključivani kroz organizovanje međunarodnih volonterskih eko-kampova čime je rađeno na podizanju njihove ekološke svesti i volonterskog duha a po principima volonterizma u SAD uočenog prilikom studijske posete autora projekta.