Postavljanje turističke signalizacije

POSTAVLJANJE TURISTIČKE SIGNALIZACIJE

Postavljanje turističke signalizacije je sprovedeno u partnerstvu sa Etno parkom «Terzića avlija» a uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS. Pored putokaza na skretanjima u selo Zlakusa sa magistralnog puta iz pravca Požege i Užica postavljene su table dobrodošlice u selo iz pravca magistralnog puta i susednog sela Potpeć.