Mladi za selo

MLADI ZA SELO“ – neformalna grupa mladih

Tim kancelarije „MLADI ZA SELO“ nastao je tokom 2013. godine u okviru istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva finansija i privrede i Ambasade SAD u Srbiji, kao i prijatelja Zavičaja iz dijaspore a partenrstvu Etno udruženja «Zavičaj» i Etno parka «Terzića avlija».

Tim čini stalni sastav od osam predstavnika mladih iz sela, aktivnih i svršenih studenata različitih fakulteta (ekonomije, prava, FON-a, agroekonomije, tehničkih fakulteta, arhitekture, primenjene umetnosti…) koji su pored svoje struke pohađali i različite tematske radionice od značaja za aktivnosti i misiju ovog tima. Pored stalnog sastava, oko ovog tima okupljen je veliki broj i drugih mladih koji su u toku studija, završne godine srednjih škola ili diplomirani studenti, kako iz Zlakuse, tako i iz okolnih sela. Tim je formiran na inicijativu Saveta za razvoj sela Zlakusa i Etno parka „Terzića avlija“.

Misija tima „MLADI ZA SELO“: okupljanje mladih sa sela, njihovo zadržavanje na selu nakon završenog studiranja, uključivanje u javni život, odlučivanje i rešavanje osnovnih problema kada je u pitanju život u ruralnom području, edukovanje budućih generacija po istom modelu kako bi se obezbedio kontinuitet u edukaciji među mladima kao budućim nosiocima ruralnog razvoja sela, dovođenje investicija u selo kroz izradu raznih projekata koji treba da doprinesu ostvarenju vizije Saveta za razvoj sela: Zlakusa-balkanska prestonica grnčarskog zanata i prvo ekološki čisto turističko selo u zapadnoj Srbiji.

Osnovni cilj projekta je smanjivanje migracija mladih iz sela u grad a specifični ciljevi su: edukacija i uključivanje mladih u procese ruralnog razvoja sela, poboljšanje materijalnog položaja mladih u selu, podizanje kvaliteta postojećih manifestacija i kulturno-umetničkih programa u selu, promocija tima MLADI ZA SELO i potencijala sela, tehnička podrška MZ Zlakusa i postojećim udruženjima u selu, formiranje arhiva sela i biblioteke za potrebe lokalnog stanovništva i turista koji borave u selu, kao i podizanje volonterskog duha mladih u lokalnoj zajednici.

Formiranju tima MLADI ZA SELO, prethodilo je nekoliko tematskih radionica ( trening za izradu ideja projekata, obuke u osnovama grafičkog dizajna, izrade i održavanju dva sajta sela, obuka u formiranju biblioteke, obuka u rukovanju opremom za ozvučavanje …). Nakon izvršenih obuka formiran je osmočlani tim MLADI ZA SELO koje je sproveo svoje prve aktivnosti.

Aktivnosti tima MLADI ZA SELO

 • Izrađene su tri ideje projekata od značaja za razvoj sela i poboljšanje kvaliteta života mladih na selu
 • Dizajniran i izdat stoni kalnedar za 2014. godinu sa motiva sela
 • Dizajnirano i izdato osam motiva razglednica sela
 • Dizajnirana prigodna koverta MLADI ZA SELO i dve personalne poštanske marke na istu temu, kao i reklamne kese, rol-ap, flajeri na temu manifestacija u selu, postojećih udruženja i potencijala sela…
 • Formirana biblioteka sa preko 7000 naslova knjiga
 • Formiran početni arhiv sela sa bogatom video, pisanom i foto arhivom
 • Snimljeno 6 intervjua sa starijim meštanima sela (više od 10 sati materijala) na teme iz istorije sela
 • Snimljen promotivni film o selu
 • Članovi tima MLADI ZA SELO nastupili su na svetski Dan mladih na sajmu organizacija koje se bave mladima, u Užicu (u Gradskom kulturnom centru), kao i na sajmu turizma u Novom Sadu
 • Zvanični sajt sela () preveden je na engleski jezik
 • Izrađena stranica Udruženja žena sela Zlakuse na zvaničnom sajtu sela
 • Pružena tehnička podrška manifestacijama u selu (Zlakusa u pesmi i igri, Međunarodni eko kamp, Jesen u Zlakusi…)
 • Izrada projekata: „Sa tradicijom i znanjem u EU“, podržanog od strane Ambasade SAD u Srbiji, „Zlakusa u Africi – Afrika u Zlakusi“, „Uređenje centralne raskrsnice u selu“…