Млади за село

МЛАДИ ЗА СЕЛО“ – неформална група младих

Тим канцеларије „МЛАДИ ЗА СЕЛО“ настао је током 2013. године у оквиру истоименог пројекта подржаног од стране Министарства финансија и привреде и Амбасаде САД у Србији, као и пријатеља Завичаја из дијаспоре а партенрству Етно удружења «Завичај» и Етно парка «Терзића авлија».

Тим чини стални састав од осам представника младих из села, активних и свршених студената различитих факултета (економије, права, ФОН-а, агроекономије, техничких факултета, архитектуре, примењене уметности…) који су поред своје струке похађали и различите тематске радионице од значаја за активности и мисију овог тима. Поред сталног састава, око овог тима окупљен је велики број и других младих који су у току студија, завршне године средњих школа или дипломирани студенти, како из Злакусе, тако и из околних села. Тим је формиран на иницијативу Савета за развој села Злакуса и Етно парка „Терзића авлија“.

Мисија тима „МЛАДИ ЗА СЕЛО“: окупљање младих са села, њихово задржавање на селу након завршеног студирања, укључивање у јавни живот, одлучивање и решавање основних проблема када је у питању живот у руралном подручју, едуковање будућих генерација по истом моделу како би се обезбедио континуитет у едукацији међу младима као будућим носиоцима руралног развоја села, довођење инвестиција у село кроз израду разних пројеката који треба да допринесу остварењу визије Савета за развој села: Злакуса-балканска престоница грнчарског заната и прво еколошки чисто туристичко село у западној Србији.

Основни циљ пројекта је смањивање миграција младих из села у град а специфични циљеви су: едукација и укључивање младих у процесе руралног развоја села, побољшање материјалног положаја младих у селу, подизање квалитета постојећих манифестација и културно-уметничких програма у селу, промоција тима МЛАДИ ЗА СЕЛО и потенцијала села, техничка подршка МЗ Злакуса и постојећим удружењима у селу, формирање архива села и библиотеке за потребе локалног становништва и туриста који бораве у селу, као и подизање волонтерског духа младих у локалној заједници.

Формирању тима МЛАДИ ЗА СЕЛО, претходило је неколико тематских радионица ( тренинг за израду идеја пројеката, обуке у основама графичког дизајна, израде и одржавању два сајта села, обука у формирању библиотеке, обука у руковању опремом за озвучавање …). Након извршених обука формиран је осмочлани тим МЛАДИ ЗА СЕЛО које је спровео своје прве активности.

Активности тима МЛАДИ ЗА СЕЛО

 • Израђене су три идеје пројеката од значаја за развој села и побољшање квалитета живота младих на селу
 • Дизајниран и издат стони калнедар за 2014. годину са мотива села
 • Дизајнирано и издато осам мотива разгледница села
 • Дизајнирана пригодна коверта МЛАДИ ЗА СЕЛО и две персоналне поштанске марке на исту тему, као и рекламне кесе, рол-ап, флајери на тему манифестација у селу, постојећих удружења и потенцијала села…
 • Формирана библиотека са преко 7000 наслова књига
 • Формиран почетни архив села са богатом видео, писаном и фото архивом
 • Снимљено 6 интервјуа са старијим мештанима села (више од 10 сати материјала) на теме из историје села
 • Снимљен промотивни филм о селу
 • Чланови тима МЛАДИ ЗА СЕЛО наступили су на светски Дан младих на сајму организација које се баве младима, у Ужицу (у Градском културном центру), као и на сајму туризма у Новом Саду
 • Званични сајт села () преведен је на енглески језик
 • Израђена страница Удружења жена села Злакусе на званичном сајту села
 • Пружена техничка подршка манифестацијама у селу (Злакуса у песми и игри, Међународни еко камп, Јесен у Злакуси…)
 • Израда пројеката: „Са традицијом и знањем у ЕУ“, подржаног од стране Амбасаде САД у Србији, „Злакуса у Африци – Африка у Злакуси“, „Уређење централне раскрснице у селу“…