Манифестације

Манифестације, сабори, концерти, кампови, колоније… 

Етно удружење „Завичај“ је организатор и суоорганизатор великог броја кулутрних дешавања како у Злакуси, тако и у Граду Ужицу, који су од великог значаја за неговање културе, традиције, обичаја…, промоцију села Злакусе и потенцијала овог села, развој кутлурног туризма златиборског округа и сам развој Града Ужица.

Најаважније манифестације и дешавања су: