Ženska izvorna pevačka grupa

Ženska izvorna pevačka grupa neguje izvorne pesme zlatiborskog kraja koje se pevaju „na bas“ i „iz vika“ (kajde). Nastupali su na brojnim saborima, manifestacijama, koncertima i festivalima širom Srbije i dijaspori i na mnogima su dobijali prva, druga i treća mesta.

. . .

VIDEO SEKCIJA

Ženska izvorna pevačka grupa