Школа фолклора

У оквиру Етно удружења „Завичај“ константно ради неколико школа фолклора за различите узрасте деце. Данашњи дечији и омладински фолклорни ансамбл поникли су из ових школа фолклора.

Програм школа фолклора прилагођен је узрасту деце како би се научиле основе фолклора (игара и песама), дечије народне игре, основни кораци кола и мелодије нашег ужичког краја. Радом школа фолклора руководе уметнички кореограф и асистенти који су активни чланови омладинског фолклорног аснамбла чиме се уједно постиже и њихова обука за педагошки и стручни рад са децом како би се обезбедио и континуитет рада и постојања фолклорних ансамбала у будућности.

Ове школе фолклора традиционално имају наступе на Ускршњем концерту Етно удружења „Завичај“ као и неким другим наступима Удружења.