Dečija pevačka grupa

Pored starije izvorne ženske pevačke grupe koja neguje samo izvorne pesme užičkog kraja, kao posebna grupa u okviru Etno udruženja „Zavičaj“ radi mlađa ženska pevačka grupa koja na repertoaru ima izvorne narodne pesme sa cele teritorije Srbije.

Ova pevačka grupa nastupala je i van granica Srbije – Hrvatska (Zagreb,2010), Bugarska (2008,2010), Turska (2012)…

. . .

VIDEO SEKCIJA

Dečija pevačka grupa