Дечија фрулашка група

Дечија фрулашка група је најмлађа секција Етно удружења Завичај по њеном оснивању. Фрулашка група има на репертоару народне изворне мелодије (кола, песме …) са територије Србије.

Поред наступа у Србији ова група је наступала и ван њених граница: Бугарска (2012), Турска (2012).

. . .

ВИДЕО СЕКЦИЈА

Дечија фрулашка група
Дечија фрулашка група