Dečija frulaška grupa

Dečija frulaška grupa je najmlađa sekcija Etno udruženja Zavičaj po njenom osnivanju. Frulaška grupa ima na repertoaru narodne izvorne melodije (kola, pesme …) sa teritorije Srbije.

Pored nastupa u Srbiji ova grupa je nastupala i van njenih granica: Bugarska (2012), Turska (2012).

. . .

VIDEO SEKCIJA

Dečija frulaška grupa
Dečija frulaška grupa