Kamp za planinare

Pored apartmana gosti u «Terzića avliji» mogu boraviti i u kampu, bilo u sopstvenom ili iznajmljenom šatoru u etno parku. Kamp je opremljen priključcima za električnu energiju za šatore, mokrim čvorovima sa tuš kabinama a u planu je i postavljanje katuna za jeftiniji vid prenoćišta. Za one koji ne dođu sa svojim šatorom a žele boraviti u etno parku u kampu mogu iznajmiti u «Terzića avliji» porodični šator za četiri osobe.

Od etno parka kreću sve četiri kružne markirane staze za pešačenje, koje se ukrštaju i jednim delom poklapaju sa Evropskim pešačkim putem E-7 (koji prolazi duž Srbije od njenog severa ka jugu, a zapadnim delom iste). Planinari mogu na istom mestu dobiti i pečate od najznačajnijih turističkih objekata na stazama – Terzića avlija, vrh Gradina i Potpećka pećina.