Апартмани

АПАРТМАНИ ЗА СМЕШТАЈ ГОСТИЈУ У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ

У оквиру сеоског туристичког домаћинства су на располагању три апартмана, с тим што се трећи (Душанов конак) издаје само у посебним и ретким случајевима из разлога што се налази у самом језгру етно парка где је велика циркулација туриста и што се ради о објекту направљеном 1907. Године и самим тим више је у својству музејског дела за обиласке иако је опремљен и прилагођен за потребе преноћишта и боравка гостију њему.

Смештајне јединице у етно парку су: