Etno udruženje „Zavičaj“

DOBRO DOŠLI NA ZVANIČNI SAJT ETNO UDRUŽENJA „ZAVIČAJ“, iz Zlakuse, neprofitnog udruženje građana osnovanog sa ciljem negovanja kulture, tradicije, običaja, starih zanata, muzike, foklora, prenošenje saznanja iz tih oblasti na mlade generacije, njihovo scensko izvođenje, razvoj sela kroz pospešaj razvoja ruralnog turizma, zaštite životne sredine, osnovanog 2005. godine u Etno parku „Terzića avlija“.

Naš sajt je nastao uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, u okviru projekta „Uključivanje mladih i žena sa sela u procese ruralnog razvoja i turističku ponudu sela Zlakusa“.