Književnost i umetnost

Sektor za književnost i umetnost okuplja pesnike, književnike, slikare, fotografe, drvodelje, keramičare i druge umetnike a kroz organizovanje izložbi, književnih večeri, promocije knjiga, kolonija i slično, kako svojih članova tako i drugih umetnika.

Kada je u ptitanju primena zlakuške grnčarije u umetnosti, pored međunarodne kolonije umetničke keramike koja se održava u Zlakusi već 17 godina, zahvaljujući realizovanom projektu uključivanja žena sa sela u ruralni razvoj i turističku ponudu sela i održanoj likovnoj koloniji “OSLIKAJ LONAC“, uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, stvoreni su novi turistički proizvodi, suveniri. Na njihovoj izradi od samog početka (izrade grnčarskih tanjira i lončića) pa do finalnog proizvoda namenjenog daljoj prodaji turistima (oslikavanja istih), uključene su žene sa sela.